תשלום לעובד בשכר לפי שעות שמשובץ לעבודה בחג

עובד אשר מועסק בחג בשל שיבוץ המעסיק (גם אם השיבוץ נעשה בשיתוף עם העובד) זכאי לתשלום דמי חגים בשיעור 250%.

עובדות המקרה: העובדים הועסקו כמטפלים סיעודיים במעון לדיור מוגן לאנשים בעלי נכות פיזית. מתכונת עבודתם כללה משמרות בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, לרבות ימי מנוחה וחגים.
בתי הדין האזוריים לעבודה, בהליכים שונים שנדונו בפניהם, קבעו קביעות שונות בנוגע לשיעור התשלום לו זכאים עובדים אשר הועסקו בימי חג במעון.

בית הדין הארצי דן במאוחד בערעורים בנוגע לתשלום דמי חגים.

הכרעה: התנאי לפיו עובד יהיה זכאי גם לתשלום דמי חגים כאשר הוא עובד בחג (תשלום בשיעור כולל של 250%), הוא שעבד מכורח ולא מרצון. ביה"ד הארצי מדגיש שגם כאשר סידור המשמרות נעשה באמצעות המעסיק, לאחר קבלת העדפות העובדים, עדיין מדובר בהעסקה בחג מכורח, שכן המעסיק הוא שקובע מי יעבוד בחג ומי לא. אם יוכיח המעסיק, כי מדובר בסידור עבודה המקבל את בקשות העובדים כלשונן, וללא שיקול דעת של המעסיק, או אם יראה שבמקרה מסוים – לעובד ניתנה בחירה מוחלטת האם לעבוד בחג – לא תקום לעובד הזכאות לתשלום המוגדל.
עוד נקבע לעניין זה, כי אין די בכך שבעת קבלת עובד לעבודה מציגים בפניו שיש צורך לעבוד בחגים, כדי לקבוע שהעובד בחר לעבוד בחג, אלא יש להכריע לגבי כל חג בנפרד.
בכל הנוגע לעובדים שמשובצים לעבודה במשמרות לא קבועות נקבע, כי אין די בכך שהיקף המשמרות של העובד באותו החודש לא נפגע (כי בחר לעבוד במשמרת אחרת במקום משמרת ביום חג). התשלום המוגדל נועד לעודד מתן מנוחה לעובד ביום החג, וכאשר העובד נאלץ לעבוד ביום נוסף באותו החודש כדי לשמר את גובה הכנסתו – נפגעת מטרת התשלום. לכן, גם במצב דברים זה זכאי העובד לתשלום "דמי חגים".

 

ע"ע (ארצי) 38313-03-18 איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים – מוחדינוב, ניתן ביום 1.6.2020.