בהרכבת רשימת מפוטרים בעת צמצומים יש לבצע התאמות עבור עובד עם מוגבלות – כדי לאפשר לו תעסוקה חלופית

עובדת עם מוגבלות, שלפי אישור רופא תעסוקתי מוגבלת לעבודה במשמרות בוקר בלבד – נכללה ברשימת המפוטרים בפיטורי צמצום. המעסיק לא הציע לה עבודה חלופית המתחשבת במוגבלותה, בניגוד לחלופות שניתנו לעובדים אחרים. נפסק פיצוי בסך 75,000 ₪ בגין הפרת חוק שוויון זכויות לעובדים עם מוגבלות ובגין פגמים בהליך השימוע.

עובדות המקרה: התובעת עבדה כאורזת באחד מסניפי רשת "חצי חינם" במשך 6 שנים. לאחר שעברה אירוע מוחי נקבעו לה 75% נכות, והיא הציגה אישור רופא תעסוקתי על פיו היא כשירה לעבודה במשמרות בוקר בלבד.
זמן מה לאחר מכן זומנה התובעת לשימוע בשל חוסר שביעות רצון מתפקודה. התובעת לוותה לשימוע על-ידי אביה ועל-ידי באת כוחה. לאחר השימוע הוחלט להמשיך את העסקתה בהתאמות הנדרשות למוגבלותה – עבודה במשמרות בוקר בלבד.
לאחר מספר חודשים זומנה התובעת לשימוע נוסף, ובו צוין כי קיים צורך לצמצם את מספר האורזים המועסקים בסניף בעקבות חקיקת "חוק השקיות".
מתוך 17 עובדים בתפקיד אורזים, 12 המשיכו לעבוד בתפקיד זה, ל-2 עובדים נוספים נמצא תפקיד חלופי, ו-3 עובדים, ביניהם התובעת – פוטרו.
הכרעה:
ביה"ד האזורי קבע, כי הטענה שעלתה בהליך המשפטי, בדבר תיפקוד לקוי של התובעת, לא הועלתה בשום שלב קודם לכן (גם לא בשימוע) , ולא הובאה לה כל ראיה.
בנסיבות אלה על המעסיק הנטל להוכיח, כי פיטורי התובעת לא נעשו בשל מוגבלותה. המעסיק לא הוכיח, כי היתה סיבה להכללת התובעת ברשימת המפוטרים, למעט מוגבלותה. בתוך כך, לא הוצעה לתובעת עבודה חלופית, כפי שהוצע לעובדים אחרים, והסיבה לכך היא המוגבלות, שבגינה יכולה היתה לעבוד במשמרות בוקר בלבד. כאשר העובדת עצמה ביקשה לשבצה כקופאית, הובהר לה כי הדבר יתאפשר רק אם תסכים לעבוד בעבודת ערב, דהיינו – בניגוד לאישור הרפואי שקבע את מגבלותיה, ומבלי שנשקלה האפשרות לבצע התאמות שיאפשרו את העסקתה.
בשימוע לא הובהר לעובדת מדוע דווקא היא נכללה בין המפוטרים, וממילא לא ניתנה לה הזדמנות להגיב לטענות נגדה.
כמו כן נפל פגם בהליך הפיטורים, כאשר השימוע נערך ללא נציג מטעם העובדת, בניגוד לשימוע הקודם, שבו נעזרה במלווה עקב מוגבלותה.
ביה"ד העמיד את גובה הפיצוי על סך של 30,000 ₪ בגין פגמים בהליך השימוע, ועוד 45,000 ₪, בגין הפרת חוק שוויון זכויות לעובדים עם מוגבלות.

סע"ש (ת"א) 50537-05-17 פלורה שרה מוראדי – כל בו חצי חינם בע"מ, ניתן ביום 10.5.2020.