משפט עבודה קיבוצי

יחסי עבודה במוסדות להשכלה גבוהה ובמגזר הציבורי

ליווי מעסיקים בהתארגנויות ראשוניות

ליווי תהליכי הבראה ושינויים מבניים


משפט עבודה אינדיווידואלי

הליכי בירור ותביעות הטרדה מינית

ייעוץ בנוגע לפיטורים

יחסי עבודה בסקטור הרפואי"כלל גדול הוא, כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח יד אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבודה או במשלח יד אינה אסורה מטעם החוק."
השופט חשין, בג"צ 1/49, סלומון שלמה בג'רנו ואח נ' שר המשטרה